20 september 2022

Prinsjesdag 2022: Kinderopvang in de troonrede en Miljoenennota

Dit jaar staat Prinsjesdag in het teken van de ongekende inflatie en de maatregelen die het kabinet neemt. De koning zegt in zijn troonrede over de arbeidsmarkt en het personeelstekort het volgende: “Voor werkenden daalt de inkomstenbelasting en stijgt de arbeidskorting, zodat werken meer loont. Deze maatregelen worden onder andere gedekt door hogere belastingen op winst en vermogen, waarbij het midden- en kleinbedrijf zoveel mogelijk wordt ontzien.” Eerder maakte VNO-NCW al duidelijk dat er inderdaad goed moeten worden opgelet dat het MKB niet de rekening hiervoor betaalt. De koning bevestigt deze zorgen: “Alleen met een goed opgeleide beroepsbevolking kunnen we bouwen aan een innovatieve en ondernemende toekomst. Nederlandse ondernemers en hun personeel hebben tijdens de coronacrisis veerkracht getoond. Het is een hard gelag dat zoveel bedrijven nu opnieuw met grote problemen te maken krijgen vanwege enorme kostenstijgingen. Zeker in het midden- en kleinbedrijf, dat zo belangrijk is voor ons land, hebben veel ondernemers het moeilijk. Versterking van het MKB-ondernemersklimaat is nodig, bijvoorbeeld door te zorgen voor een betere toegang tot financiering en ondersteuning bij verduurzaming.”

Kinderopvang in de troonrede en de Miljoenennota 2023
En over specifiek de sector Kinderopvang zei de koning het volgende in de troonrede:
“Belangrijk is ook een goed functionerende arbeidsmarkt, zeker nu veel bedrijven kampen met personeelstekorten. Het kabinet vindt dat een vaste baan de norm moet zijn en werkt daarom aan een nieuwe balans tussen vaste en flexibele contracten. Om te stimuleren dat mensen meer uren gaan werken, worden in de loop van deze kabinetsperiode de kosten voor kinderopvang voor alle werkende ouders bijna geheel vergoed”.

Vanuit BK blijven we in tijden van groeiende arbeidskrapte en toenemende vergrijzing onder de aandacht brengen dat door deze plannen van het kabinet, de vraag zal blijven toenemen. Daarbij neemt de capaciteit in de kinderopvang door een tekort aan personeel, niet toe. Emmeline Bijlsma: “Per 1 januari verdwijnt de regel dat het aantal uren opvang dat je vergoed krijgt vanuit de overheid gekoppeld is aan het aantal uren dat je werkt. Iemand die één uur per week werkt zou dan in theorie vijf dagen opvang kunnen krijgen. We verwachten daardoor een toename in de vraag”.

En zoals de koning sprak, krijgen per 1 januari 2025 de werkende ouders een groot deel van de kinderopvangkosten vergoed, ongeacht wat zij verdienen. Bijlsma: “Ook dat zal leiden tot een sterk toenemende vraag, terwijl de capaciteit er niet is. In 2031 zullen we 50.000 extra medewerkers nodig hebben. Als we alles op alles zetten om mensen te werven én te behouden, kunnen we in het meest gunstige scenario, 21.000 mensen vinden. Dat betekent dat we in het meest gunstige scenario, een tekort van 29.000 mensen zullen hebben. Het enige effect daarvan, zijn langere wachtlijsten. Veel ouders zullen in de toekomst achter het net vissen en zonder kinderopvang zitten.”

Wat wel goed nieuws is voor ouders, is dat het kabinet in het nieuwe stelsel dat in 2025 in moet gaan, het vergoedingspercentage verhoogt van 95%, zoals eerder was opgenomen in het Coalitieakkoord, naar 96%. Toen het coalitieakkoord naar buiten kwam, was er grote onvrede over het feit dat ouders met de laagste inkomens, er in het nieuwe stelsel op achteruit zouden gaan. Zij krijgen nu immers al 96% vergoed. Die ene procent scheelt deze ouders al gauw zo’n twee- tot vierhonderd euro per jaar. We zijn heel verheugd dat het kabinet deze weeffout nu rechtzet.

Webinar Kosten en Tarieven 2023 op woensdag 28 september
De onzekerheid is voor kinderopvangorganisaties nog nooit zo groot geweest. De ongekende inflatie, het grote personeelstekort en de onzekerheid waar de cao-onderhandelingen op uit zullen komen. Wat zal dat betekenen voor de tarieven en kosten in 2023? De auteurs van de Kostenprognose 2023, Tony Weggemans (AYIT Consultancy) en Arjen van der Plas (Van Ree Accountants), zullen in dit webinar aanschuiven en bieden graag tekst en uitleg hoe zij tot deze prognose zijn gekomen. Vanuit BK kunnen we vanzelfsprekend geen advies geven, maar het helpt wel om in deze onzekere tijden met elkaar in gesprek te gaan. We hopen op deze manier een steun in de rug te zijn voor onze leden en bieden volop ruimte voor het stellen van vragen en onderlinge uitwisseling.

Wil je meer weten of je opgeven, klik hier.

BK-podcast gaat weer van start
Aanstaande vrijdag 23 september zullen wij weer een gloednieuwe BK-podcast publiceren. Dit keer is Facts & Figures specialist kinderopvang Ed Buitenhek te gast. Waar staan we met de kinderopvang? Wat zullen de verdere gevolgen zijn van deze ongekende inflatie? Wat zeggen de cijfers over het groeiende personeelstekort? Welke oplossingen zijn er? Felix Rottenberg en Emmeline Bijlsma zullen hierover met hem in gesprek gaan.

Lees de Miljoenennota 2023 (kinderopvang op pagina 25, 44 , 47, 51, 57 & 58) en alle andere Prinsjesdag-stukken op de website van de Rijksoverheid.

Foto: Ministerie van Financiën