1 december 2023

Onderzoek naar de aanpak van werkstress binnen het mkb

Foto: Mikael Blomkvist

De cijfers liegen er niet om. Maar liefst 36,8 procent van de werkende volwassenen in Nederland verzuimt als gevolg van werkstress. Het Trimbos- instituut en Vitaal Bedrijf doen samen onderzoek naar de aanpak van werkstress binnen het mkb. Dit onderzoek, dat is gefinancierd door Instituut Gak, heeft als doel een handreiking te ontwikkelen om werkstress en de negatieve gevolgen daarvan duurzaam te verlagen.

Het Trimbos-instituut en Vitaal Bedrijf willen in een viertal kennissessies uitleg geven over werkstress en concrete tips geven om werkstress gestructureerd aan te pakken. Daarnaast willen zij achterhalen of mkb-bedrijven genoeg handvatten hebben of dat ze misschien nog iets missen.

De eerste kennissessie is online en staat gepland voor 22 januari. Mkb-bedrijven die dat willen, kunnen zich voor de sessies aanmelden. Het geeft bedrijven de mogelijkheid om direct met experts om tafel te zitten en te sparren over de aanpak van werkstress. En het biedt ze de kans om met andere bedrijven in contact te komen die dezelfde vragen hebben.”

Aan de hand van de uitkomsten van de kennissessies die het Trimbos-instituut en Vitaal Bedrijf organiseren, wordt een organisatiebrede aanpak van werkstress in het mkb ontwikkeld. Daarin komen concrete handvatten te staan om werkstress bij bedrijven gestructureerd aan te pakken.

Voor meer informatie, klik hier: vitaalbedrijf.info