BK-voorstel: eenvoudiger toeslagregeling kinderopvang ontlast 200.000 gezinnen

16 december 2019

BK-voorstel: eenvoudiger toeslagregeling kinderopvang ontlast 200.000 gezinnen

De Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) lanceert een 'panklaar voorstel' dat op korte termijn een oplossing biedt voor de terugvorderingen en nabetalingen kinderopvangtoeslag voor circa 200.000 gezinnen per jaar. 'Door complexiteit van de huidige toeslagregeling krijgt jaarlijks 80 procent van alle gezinnen met kinderopvang te maken met verrekeningen van de Belastingdienst,' stelt BK-voorzitter Felix Rottenberg. Die administratieve en financiële ballast treft niet alleen jonge ouders, maar ook de kinderopvangaanbieders waarvan ze gebruik maken. BK-directeur Magda Heijtel: ‘Door die ballast weg te nemen, profiteren enkele honderdduizenden ouders en hun kinderopvangaanbieders. Bovendien komt zo bij de Belastingdienst veel meer ruimte voor het oplossen van de schrijnende en pijnlijke situaties van ouders die nu in het nieuws zijn.'

De Brancheorganisatie Kinderopvang vindt de voorstellen die nu op tafel liggen slechts beperkt bijdragen aan een oplossing. De BK werkt zelf mee aan het verbetertraject van de Belastingdienst en heeft daarbij vanaf het begin af aan gepleit voor het vereenvoudigen van de inkomenstabellen. 'De kinderopvangtoeslagregeling heeft nu 69 verschillende inkomensklassen met 92 verschillende toeslagpercentages en is daarmee veruit de meest gedetailleerde inkomensafhankelijke regeling in Nederland,' aldus Rottenberg. Voorstel is om dit aantal inkomensklassen van de KOT-regeling terug te brengen van 69 naar 18. Door het verminderen van inkomensklassen en het afronden van de percentages op hele procentpunten kan het aandeel terugvorderingen en nabetalingen zo zeer sterk teruggebracht worden.

Soelaas op korte termijn
Magda Heijtel: ‘We zien tot nu toe uitsluitend rapporten met oplossingen waarvan iedereen weet dat die op korte termijn geen soelaas bieden en afhankelijk zijn van de inzet van de Belastingdienst of van ingrijpende wets- of systeemwijzigingen die veel tijd en geld vergen. De Tweede Kamerfracties kunnen met ons voorstel zelf het initiatief nemen en laten zien dat op dit dossier snel vooruitgang is te boeken.' Daarnaast dient de sector met open vizier te onderzoeken wat de beste en meest duurzame wijze van financiering is voor kinderopvang. Dat onderzoek vergt meer tijd, terwijl ouders nu gebaat zijn met een perspectief op korte termijn door versimpeling van de toeslagregeling.

Geen wetswijzigingen nodig
Het voorstel van de Brancheorganisatie vergt geen wets- of systeemwijzigingen, geen extra ICT-investering, heeft geen negatieve inkomenseffecten en schept ruimte om de beschikbare capaciteit van de Belastingdienst veel gerichter in te zetten op de probleemdossiers die nu in het nieuws zijn. De aanpassing van het voorstel kan vanaf 2021 gerealiseerd zijn en vergt slechts een beperkte aanpassing van het besluit kinderopvangtoeslag. De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft zelf een nieuw ontwerp besluit kinderopvangtoeslag uitgewerkt en zal alle Tweede Kamerfracties benaderen om het voorstel te steunen.

Het gehele voorstel is hier terug te vinden.