CBS: enorme impact op GOAB-middelen per gemeente vanaf 2018

07 februari 2017

Nieuwe verdeelsleutel GOAB middelen vanaf 2018 in de maak

Recent is het laatste onderzoek van het CBS gepubliceerd met nieuwe indicatoren die onderwijsachterstanden bij jonge kinderen beter voorspellen dan de huidige gewichtenregeling. De huidige gewichtenregeling kijkt immers alleen naar het opleidingsniveau van ouders. Het CBS concludeerde eerder al dat de volgende omgevingskenmerken de kansen op onderwijsachterstanden beter voorspellen:

- opleidingsniveau van de moeder en de vader;
- gemiddelde opleidingsniveau van de moeders op de school;
- het land van herkomst van de ouders;
- de verblijfsduur van de moeder in Nederland;
- of gezinnen gebruik maken van schuldsanering.
 
Het CBS heeft de afgelopen maanden verschillende modellen met elkaar vergeleken en nu een ‘meest geschikt analysemodel’ uitgewerkt. Dit model levert volgens het CBS de meest voor de hand liggende verdeelsleutel op voor de GOAB middelen vanaf 2018.

Klik hier voor het hele artikel van Buitenhek Management & Consult
Gerelateerde dossiers Voor- en Vroegschoolse Educatie