Het nieuwe pensioenstelsel

 Het nieuwe pensioenstelsel

Pensioen…voor velen een ver-van-je-bed-verhaal. Uit onderzoek blijkt dat pensioen ongeveer het minst interessante onderwerp is waarover mensen willen spreken. Maar toch, voor werkgevers is en blijft pensioen een van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. En áls werknemers vragen hebben over hun pensioen, dan gaan zij meestal als eerste naar hun werkgever toe.

Daarom is pensioen toch iets om je een beetje in te verdiepen. Zeker nu we de komende jaren toe gaan naar een nieuw, persoonlijk pensioenstelsel. Het wordt voor werknemers en werkgevers een stuk transparanter wat voor pensioen wordt betaald en wat er voor iemand is opgebouwd. 

In de kinderopvang zijn we aangesloten bij het pensioenfonds PFZW. Zij werken de komende jaren hard aan de wijzigingen van het pensioenstelsel. Voor werkgevers zal er een belangrijke rol zijn in het informeren van werknemers op de vraag wat er nou precies gaat veranderen door het pensioenakkoord, maar vooral ook de vraag wat allemaal hetzelfde blijft.

Hoe ziet het tijdspad eruit en waar kun je je oriënteren?

Begin 2022
Het wetsvoorstel voor de nieuwe regels voor pensioen gaat naar de Tweede Kamer. Als het voorstel door de Eerste en Tweede Kamer is goedgekeurd, gaat de nieuwe pensioenwet in. Naar verwachting is dat op 1 januari 2023. Vanaf dat moment kunnen pensioenfondsen die dat willen en daar klaar voor zijn, overstappen naar de nieuwe regeling.

2023 - 2026
Als de wet is ingegaan, kunnen er concrete afspraken gemaakt worden tussen werkgevers en werknemers. Pensioenfondsen kunnen daarna de nieuwe pensioenregeling in elkaar gaan zetten. In deze periode kunnen pensioenfondsen overstappen naar de nieuwe regeling.

1 januari 2027
Uiterlijk per 1 januari 2027 moeten alle pensioenfondsen klaar zijn voor de nieuwe regels voor pensioen. Vanaf deze dag gelden de nieuwe regels voor iedereen.

Er zijn verschillende platforms te vinden die praktische informatie bieden, namelijk:

  • Werkgevers | PFZW (website Pensioenfonds Zorg en Welzijn)
    Op 14 februari heeft er een webinar over het nieuwe pensioenstelsel plaatsgevonden. Joanne Kellermann (voorzitter PFZW) en Dick Boeijen (pensioenexpert) gaven antwoord op zoveel mogelijk vragen van werkgevers over het nieuwe pensioenstelsel. Denk aan vragen zoals: wat houdt het nieuwe pensioenstelsel precies in? Wat betekent het voor mij als werkgever? En wat gebeurt er met de opgebouwde pensioenrechten? Heb je het webinar gemist? De uitzending is nu hier terug te kijken.
  • Het nieuwe pensioen - Ondernemen.nl
    Deze voorlichtingswebsite is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland en helpt werkgevers om de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zo goed mogelijk te maken. Of je nu werkgever bent, lid van een verantwoordingsorgaan of lid van een ondernemingsraad, op het informatieplatform vind je praktische informatie. Van stappenplannen tot tijdslijnen en webinars.
  • Werken aan ons Pensioen
    VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland, FNV, CNV, VCP, Pensioenfederatie, Verbond van Verzekeraars, Stichting van de Arbeid, Adfiz en het ministerie van SZW hebben de handen ineen geslagen om deze partijen te ondersteunen. Voor de verschillende doelgroepen is relevante informatie gebundeld en per onderwerp in kaart gebracht.
Pensioen, Vakantie en Verlof