Groene scholing voor pedagogisch professionals

Groene scholing voor pedagogisch professionals

Groene Kinderopvang

Alle kinderen hebben recht op kansen om liefde voor de natuur te ontwikkelen. Ze zijn de volwassenen van morgen én doen nu al volop mee! Pedagogisch professionals in de groene opvang combineren hun pedagogische vaardigheden met ervaring, liefde en kennis ten aanzien van de natuur. Wat we leren uit de natuur, leren we immers voor het leven. Daar kunnen we niet vroeg genoeg mee beginnen: kinderen ontwikkelen juist in de eerste jaren van hun leven een blijvend gevoel voor natuur. En aan dat gevoel kan elke pedagogisch professional bijdragen.

Groen Cement

​Stichting Groen Cement brengt professionals in de kinderopvang en specialisten binnen natuur- en milieu (educatie) bij elkaar. Daarmee is de stichting het ‘cement’ tussen twee werelden. De activiteiten van Groen Cement ondersteunen de professionals in het werken met kinderen in de natuur. In 2009 introduceerde de stichting het ‘Kwaliteitsmerk Groene kinderopvang’, dat de kinderopvang helpt “vergroenen”. Op dit moment dragen meer dan honderd kinderopvanglocaties, door heel het land, dit kwaliteitsmerk.

Groene scholing

Dit najaar gaat de Groen Cement Academie van start: twee leergangen in ieder drie dagdelen voor pedagogisch professionals in de leeftijdscategorie 0 t/m 12 jaar.

  • De pedagogische kracht van de natuur: trainer Nora de Vos van @Noranatuurkind gaat in op hoe kinderen meegenomen kunnen worden de natuur in en welke rol aandacht en aanwezigheid spelen in relatie tot de eigen inbreng van de kinderen.
    Data: 9 nov, 7 dec, 11 jan van 19.30-21.00 uur.
    Groene kinderopvang verdiepen: trainer Jael Nouhet van @natuurpedagoog neemt pedagogen mee in diverse vormen van natuureducatie.
    Data: 16 nov, 25 jan, 15 mrt van 14.00-17.00 uur.

Pedagogisch professionals kunnen zich opgeven via info@groencement.nl.
(Kwaliteitshouders van Groen Cement, oftewel de Groene Metselaar, ontvangen een korting.)

Meer informatie hierover is te vinden op de website van Groen Cement.