24 maart 2022

Live bijeenkomst aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld & kindermishandeling – 16 mei

De BK en BMK organiseren een live bijeenkomst in Amsterdam voor aandachtsfunctionarissen in de kinderopvang. De bijeenkomst is voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling welke werkzaam zijn binnen alle vormen van kinderopvang.

De bijeenkomst zal bestaan uit een inhoudelijke lezing gegeven door de LVAK en een brainstormsessie m.b.t. landelijk beleid & uitvoering van de meldcode. Tijdens de bijeenkomst is er ook ruimte voor onderlinge uitwisseling van ervaringen en ideeën met andere aandachtfunctionarissen.

Datum, tijd en locatie

De bijeenkomst zal plaatsvinden op 16 mei van 13 tot 16 uur. We hebben een ruimte gereserveerd bij Fruittuin van West aan de Tom Schreursweg 48 in Amsterdam. Hier hebben we alle ruimte om ook in kleine groepjes buiten door de boomgaard te wandelen om te brainstormen en evt. casuïstiek onderling te bespreken. Ook kunnen we je aanraden om wat vroeger te komen en vers fruit te plukken (wat er dan al groeit..) – zie: Home – Fruittuin van West

Brainstorm

Waar kunnen jullie aan denken bij de brainstorm over landelijk beleid m.b.t. de meldcode?

  • Welk houvast mis je in je organisatie als aandachtsfunctionaris? Wat zou jou helpen om het beleid & de praktijk levend te houden en continu onder de aandacht te kunnen brengen? Wat zou jou helpen om de kinderen echt goed in beeld te blijven houden?
  • Wat zou je willen veranderen in de samenwerking met Veilig Thuis?
  • Wat zou je willen veranderen in de samenwerking met scholen? En met OKT’s?

Aanmelden
Er zijn geen kosten verbonden aan het bijwonen van de bijeenkomst. Er zit wel een maximum aan het aantal deelnemers, dus zorg dat je er op tijd bij bent!

Meld je aan via dit formulier!