30 mei 2022

Kinderopvangtoeslag voor ouders met partner buiten de EU

In de Wet kinderopvang staat dat ouders met een partner buiten de EU/Zwitserland geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag. Vanwege de toestroom aan Oekraïense ontheemden wordt dit nu aangepast. Dit is besloten in de Ministerraad van 20 mei jl.

Oekraïense vluchtelingen kunnen door dit besluit op korte termijn aanspraak gaan maken op kinderopvangtoeslag als zij hier aan het werk gaan, ook wanneer hun partner zich buiten de EU bevindt. Ook andere werkenden met een partner buiten de EU die eerder binnen de Wet kinderopvang niet in aanmerking kwamen voor kinderopvangtoeslag, zullen op korte termijn aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag. Het gaat dan bijvoorbeeld om statushouders of om Nederlanders van wie de partner buiten de EU woont.

Het ministerie van SZW is bezig met een spoedtraject om dit ook in de wet te verankeren. Zodra de ingangsdatum bekend is, zullen wij jullie berichten.