12 juli 2021

‘Kinderen bieden wat ze nodig hebben’

Het College voor de Rechten van de Mens heeft een oproep gedaan voor inclusieve kinderopvang aan het Kabinet. Adjunct-directeur Asja Godthelp van de Brancheorganisatie Kinderopvang gaat in op de vraag of de kinderopvang inclusief genoeg is in een interview in de Nationale Zorggids. ‘Meestal zijn kinderen wel welkom. Maar is de reguliere kinderopvang ook altijd de beste plek voor een kind met een zorgvraag?’

Het gaat in de kinderopvang zowel om een recht van toegang als om een recht van ontwikkeling. En in sommige gevallen hebben kinderen specialistische zorg nodig om zich maximaal te kunnen ontwikkelen. De vraag is of dat een expertise is die bij de kinderopvang hoort. Godthelp geeft aan van niet: kinderopvang is een vak, maar specialistische zorg bieden aan kinderen is dat ook. En ze zijn niet hetzelfde. Bovendien moeten we niet vergeten dat in Nederland, ook na de invoering van passend onderwijs, kinderen nog steeds naar verschillende soorten onderwijs gaan, afhankelijk van de behoefte van het kind.

Een voorbeeld is dat kinderen bijvoorbeeld sondevoeding of bepaalde medicijnen toegediend moeten krijgen. Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang zijn niet opgeleid om dergelijke medische handelingen uit te voeren. Bovendien hebben andere kinderen op de groep ook voldoende tijd en aandacht nodig van de PM’ers. Het probleem zou beter vanuit een breder perspectief bekeken kunnen worden, met onder anderen gemeenten en werkgevers.

Lees hier het hele interview met Asja Godthelp.