30 november 2023

Kansrijke Start: zit jij in een coalitie?

Foto: Colin Maynard

Het programma Kansrijke Start bestaat dit najaar 5 jaar. Alles in dit programma is erop gericht om kwetsbare kinderen en hun ouders vanaf de zwangerschap tot ongeveer 2 jaar te ondersteunen.

Daarvoor zijn in bijna alle Nederlandse gemeenten lokale coalities opgericht van o.a. verloskundigen, kraamverzorgenden, huisartsen, wijkteammedewerkers en soms ook de kinderopvang.

Doel van zo’n coalitie is het versterken van de samenwerking tussen professionals in het medisch en sociaal domein onderling en het informeel netwerk.

Zit jij als kinderopvangorganisatie in zo’n lokale Kansrijke Start-coalitie? Dan komen we graag met je in contact. Ook binnen BK willen we dit netwerk graag in beeld hebben. Mail ons op informatie@kinderopvang.nl.