1 juni 2023

Juridische gevolgen stelselherziening kinderopvang: een analyse van Houthoff

In het concept-stelselontwerp zoals dit op 26 april met de Tweede Kamer is gedeeld, wordt een complexe driehoeksrelatie gecreëerd tussen ouders, overheid en kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus (KOO/GOB). Aan deze driehoeksrelatie zitten diverse juridische gevolgen. Welke dat precies zijn, hebben wij laten toetsen door Houthoff.

We zetten hierbij de hoofdpunten op een rij:

  • Het lijkt het er sterk op dat de relatie tussen overheid en KOO/GOB een subsidierelatie wordt. Dit heeft in potentie grote gevolgen omdat veel extra verplichtingen kunnen worden opgelegd. In de huidige situatie is het zo dat als er € 125.000,- of meer aan subsidiegelden wordt uitgekeerd, er een controleverklaring van een accountant nodig is, of op niveau instelling of op project, afhankelijk van het type subsidie.
  • Het recht op Vergoeding Kinderopvang (VKO) verschuift van de ouder naar de aanbieder. Het al dan niet verkrijgen, blijft echter volledig afhankelijk van de gegevens, de informatievoorziening en het betaalgedrag van de ouders; voorwaarden waar de KOO/GOB geen grip op heeft en ook geen inzage in mag hebben.
  • De rechtsbescherming van KOO/GOB lijkt dan ook niet optimaal. Als ouders foutieve informatie aanleveren, wordt de VKO niet teruggevorderd bij hen. Als de KOO/GOB foutieve informatie aanlevert of de uitvoerder ten onrechte een recht op vergoeding heeft vastgesteld (bijvoorbeeld op basis van foutieve gegevens van ouders), kan de VKO wel worden teruggevorderd bij de KOO/GOB.
  • De rechtsbescherming van ouders lijkt door de driehoeksrelatie niet sterk. Vermoedelijk kunnen zij alleen in bezwaar gaan tegen een uitspraak van de uitvoerder als de KOO/GOB dat óók doet. Deze heeft daar lang niet altijd belang bij.

We hebben de juridische toets inmiddels gedeeld met het ministerie van SZW en houden jullie uiteraard op de hoogte van de voortgang in het traject van de stelselherziening.