7 juli 2023

Internetconsultatie wetswijziging Wet kinderopvang – verbetermaatregelen in de gastouderopvang

Foto: Andrew Seaman

Er wordt al enkele maanden uitgebreid gesproken over de verbetermaatregelen voor gastouderopvang. De internetconsultatie die opgesteld is, geeft al iets meer duidelijkheid over de verbetermaatregelen die het ministerie voor ogen heeft. De minister benadrukt het potentieel van de gastouderopvang te zien en zich daarvoor te willen inzetten. Dat onderschrijven wij zeer!

In het wetsvoorstel dat voorligt worden enkele wijzigingen geregeld ten behoeve van verbetering van de kwaliteit van de gastouderopvang. De voorgestelde wijzigingen richten zich op drie onderwerpen:

  • Het gelijkstellen van verantwoorde gastouderopvang aan verantwoorde kinderopvang;
  • Het mogelijk maken om het aantal gastouderbureaus waar een gastouder bij aangesloten kan zijn te beperken;
  • Het mogelijk maken van pedagogische begeleiding en coaching ter ondersteuning van gastouders.

De invulling van deze maatregelen moet nog nader uitgewerkt worden. BK is hier, samen met de andere branchepartijen (Nysa, BMK, BOinK, Voor Werkende Ouders) en partners GGD GHOR en VNG, over in gesprek met het ministerie. De leden van de Adviesraad Gastouderopvang van BK helpen ons een goed beeld te geven van wat in de praktijk speelt en welke knelpunten er geagendeerd moeten worden. Bekijk hier wie deelnemen aan de Adviesraad.

BK zet zich maximaal in om onderstaande punten te blijven agenderen:

  • Het teruglopend aantal gastouders en gastouderbureaus en de verwachte impact van deze kwaliteitsmaatregelen op het gastouder(bureau) bestand in Nederland. We vinden het belangrijk dat er rekening gehouden wordt met het totaal pakket aan maatregelen, die moet voor de gastouder en het gastouderbureau wel realistisch en praktisch uitvoerbaar zijn.
  • Onderbouwing voor de bekostiging van de kwaliteitsmaatregelen. Er komt een verhoging van 0,21 cent maar daar gaat 0,15 cent voor bekostiging extra toezicht vanaf plus 0,02 cent korting op de reguliere indexatie. Dit maakt de echte budgettaire ruimte zeer beperkt.

Reageren op de internetconsultatie is nog tot 10 juli mogelijk. Klik op deze link om hierop te reageren.