23 november 2021

Gemeenten krijgen extra middelen voor toezicht op gastouders

Per 2022 wordt er structureel € 6,4 miljoen toegevoegd aan de algemene uitkering van het gemeentefonds. Dit maakt het mogelijk om gastouders vaker te inspecteren en daarmee de kwaliteit van de gastouderopvang beter te borgen.

Op dit moment is de steekproef van gastouders die geïnspecteerd worden minimaal 5% per jaar. Zowel het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als gemeenten en de GGD’en vinden het noodzakelijk dat gemeenten de steekproef van gastouders die zij bezoeken vergroten naar minimaal 50% per jaar. Om te garanderen dat iedere gastouder regelmatig wordt geïnspecteerd, wordt uitgegaan van een minimale frequentie van eens in de drie jaar.

Download het volledige bericht van de Rijksoverheid.