28 december 2022

Gastouderopvang – wel of geen recht op doorbetaling van uren bij feestdagen of ziekte?

Om antwoord te geven op deze vraag, is het van belang om te weten wat er voor soort contract met de ouder is afgesproken.

Contract op basis van werkelijk afgenomen uren
Binnen dit type contract betalen ouders uitsluitend voor de daadwerkelijk afgenomen opvanguren. Neemt een ouder op die dag geen opvang af, dan hoeft een ouder hiervoor niet te betalen aangezien de contractvorm op basis van werkelijk afgenomen uren is. Neemt een ouder op een feestdag geen opvang af, dan hoeft een ouder hiervoor binnen dit type contract dan ook niets te betalen. Het format ‘standaard contract’ dat beschikbaar is gesteld betreft dit type contract.

Contract op basis van beschikbare dagen en uren *
Binnen dit type contract leggen gastouder en ouders contractueel vast op welke dagen opvang wordt afgenomen en hoeveel uur op die dag de opvang voor de ouder beschikbaar is. Aan de ouders wordt de beschikbaarheid van uren zoals dat contractueel is afgesproken, in rekening gebracht. De ouder heeft over deze beschikbare uren recht op kinderopvangtoeslag.
LET OP: Dit betekent dus ook dat de opvang gedurende de overeengekomen dagen en tijden daadwerkelijk beschikbaar moet zijn en de opvang dus geopend is. Daarnaast moeten de overeengekomen dagen en tijden ook realistisch zijn. Als voorbeeld geeft Belastingdienst/Toeslagen mee dat “een schoolgaand kind zal in de praktijk (buiten de schoolvakanties) geen 10 uur per dag gebruik zal maken van de gastouderopvang.”

  • Ouder besluit kind niet te brengen
    In de praktijk kan het voorkomen dat een ouder niet (geheel) gebruik maakt van de afgesproken beschikbare uren. Ook dan wordt aan de ouders de beschikbaarheid van uren zoals dat contractueel is afgesproken, in rekening gebracht. De ouder heeft over deze beschikbare uren recht op kinderopvangtoeslag.
  • Gastouderopvang is niet beschikbaar
    Op het moment dat de gastouder ziek is, of vakantie heeft, dan is de opvang niet beschikbaar en hoeft de ouder niet te betalen voor de dagen dat zij normaliter opvang afneemt. Over deze uren bestaat *geen recht op kinderopvangtoeslag omdat de opvang niet beschikbaar was, tenzij in het contract expliciet afspraken gemaakt zijn over doorbetaling bij ziekte van de gastouder.

    Uitzondering zijn de feestdagen. Ondanks het feit dat de opvang is gesloten en dus niet beschikbaar is voor de ouder kan contractueel worden vastgelegd dat de ouder een feestdag moet doorbetalen. In deze situatie behoudt de ouder het recht op kinderopvangtoeslag. Voorwaarde is uiteraard wel dat de ouder deze uren ook daadwerkelijk betaalt. Dit staat beschreven op de website van de belastingdienst. Zie deze link.

    * Ouders en gastouders kunnen natuurlijk nog steeds afspreken dat afgesproken uren worden doorbetaald, tenzij de ouder 14 dagen van tevoren doorgeeft dat opvang niet nodig is.

* Onder structureel beschikbaar wordt verstaan dat de opvang in beginsel open is en er dus opvang wordt geboden. Incidenteel is wanneer het onvoorzien en/of kortdurend voorkomt dat de opvang gesloten is of er geen opvang kan worden afgenomen, terwijl deze uren wel afgesproken en betaald zijn. Dit kan het geval zijn bij kortdurende ziekte of verlof van de gastouder. Er zijn hiervoor geen harde kaders. Het volgende voorbeeld is een voorbeeld waarbij de opvang structureel niet beschikbaar is: de opvang is altijd op maandagmiddag gesloten maar factureert die dag wel 10 uur. De opvang is in dit geval niet structureel beschikbaar voor 10 uur en is er dus ook geen recht op kinderopvangtoeslag voor al deze uren. Centrale vraag is dus wat zijn de afspraken tussen ouder en gastouder in de overeenkomst.