25 september 2023

Emmeline Bijlsma, directeur BK over aangenomen motie: “Verhoging kinderopvangtoeslag broodnodig”

Foto: Annie Spratt

Een Kamermeerderheid heeft een motie aangenomen van GroenLinks en ChristenUnie om mensen met kinderen te ondersteunen. Meer middeninkomens krijgen recht op kindgebonden budget, en gezinnen krijgen een hogere bijdrage voor de kinderopvang en de buitenschoolse opvang (bso). Het maximumuurtarief waarover je kinderopvangtoeslag krijgt, gaat omhoog. Emmeline Bijlsma, directeur Brancheorganisatie Kinderopvang (BK): “Dit is goed nieuws voor alle ouders die door hoge kosten voor de kinderopvang steeds vaker voor de keuze staan van wel of geen opvang.”

BK dringt al jaren aan op verhoging van de kinderopvangtoeslag. Op Prinsjesdag luidde BK hier nog, samen met andere sectorpartijen, de noodklok voor. Bijlsma: “Ondanks stijgende kosten in de kinderopvang, bleef de vergoeding vanuit de overheid de afgelopen jaren achter. Dat was het gevolg van de bezuinigingen in 2010-2012. Vooral gezinnen met een laag inkomen zijn hier de dupe van. Zij betalen nu ruim twee keer zoveel eigen bijdrage als eigenlijk beoogd. De verhoging is dan ook broodnodig.”

Kinderopvang cruciaal 
“Onder meer GroenLinks Tweede Kamerlid Senna Maatoug toonde vorig jaar al aan hoe de overheidsbezuinigingen van 2010 tot 2012 de oorzaak zijn van het verschil tussen de kinderopvangtoeslag en het daadwerkelijke tarief in de praktijk”, legt Bijlsma uit. “Goed dat GroenLinks hier nu samen met CU op doorpakt.  Deze motie helpt al die gezinnen in Nederland die – in deze tijden van dure boodschappen en hoge benzineprijzen – hun kinderen een betaalbare plek in de kinderopvang gunnen. Een plek waar hun kind zich fijn voelt en zich kan ontwikkelen.”

Hoe verder? Kostenprognose, tarieven 2024 en daarna 
Zoals gebruikelijk laten BK en BMK gezamenlijk een kostenprognose opstellen door Ayit. Deze prognose wordt op basis van de laatste informatie van Prinsjesdag geüpdatet en in de loop van deze week gepubliceerd voor de leden. Uiterlijk op 1 oktober worden de tarieven voor 2024 gepubliceerd, zoals deze tot nu toe zijn voorgesteld:

  • Dagopvang van € 9,12 in 2023 naar € 9,65 in 2024
  • Buitenschoolse opvang van € 7,85 in 2023 naar € 8,30 in 2024
  • Gastouderopvang van € 6,85 in 2023 naar € 7,24 in 2024

We adviseren jullie om het traject met de Oudercommissies te doorlopen op basis van deze tarieven.

Of en wanneer de motie over de verhoging van het toeslagtarief daadwerkelijk wordt geïmplementeerd, is nog niet duidelijk. Een en ander moet verwerkt worden in amendementen op de begroting. De maatschappelijke reacties over de dekking (‘het bedrijfsleven als pinautomaat’) zijn sceptisch, en in de Eerste Kamer is nog geen meerderheid. Dat betekent dat we er nog niet helemaal zijn.