10 november 2023

Economen over hoe het anders kan: hoe de kinderopvang wél te hervormen?

Rutte IV wilde de kinderopvang ‘bijna gratis’ maken. Dit zou de toegankelijkheid voor werkende ouders moeten verbeteren en de arbeidsparticipatie verhogen. Inmiddels is duidelijk dat deze enorme investering van publieke middelen niet doelmatig en niet doeltreffend is. Door deze kritiek en de val van het kabinet staan de plannen nu on hold.

Hoogste tijd, vonden BK, BOinK en PPINK, om met de blik van economen en andere wetenschappers de vraagstukken rond kinderopvang te beoordelen op basis van feiten en zo de basis te leggen voor toekomstbestendige kinderopvang. Wij vroegen ESB, vakblad voor economen, hiervan een dossier samen te stellen. Gisteren vond het event ‘Hoe de kinderopvang wél te hervormen?’ plaats, waar dit dossier werd gepresenteerd. Bij de presentatie was zowel de sector, als de uitvoering en het beleid vertegenwoordigd.

Kinderopvang van bijna gratis naar helemaal goed: zes aanbevelingen
Directeur Emmeline Bijlsma opende bijeenkomst. In de politieke context van ‘gratis bier voor iedereen’ is ze blij dat de uiteenlopende (wilde) ideeën, meningen en uitspraken zijn ‘geobjectiveerd’ door experts en economen. Na een introductie in de feiten en cijfers over kinderopvang door Ed Buitenhek, gingen aanwezigen in gesprek over de toekomst van de kinderopvang. Een panel van diverse auteurs uit het dossier presenteerden hun aanbevelingen, voorzien van commentaar door medeauteur en tafelheer Marcel Canoy (VU, ACM).

Het volledige dossier bestaat uit 17 bijdragen. Aan wie Emmeline het gedrukte exemplaar van het dossier als eerste gaat overhandigen? De formatietafel. Bekijk hier het volledige dossier.