27 september 2022

Deeltijdfactor verhogen? Sector kinderopvang start met een proeftuin!

Wij volgen continu de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het groeiend personeelstekort. De tekorten in kinderopvang zijn groot en groeien nog steeds. Vanuit de sector wordt er keihard gewerkt om medewerkers te werven en te behouden en ook vanuit de politiek wordt er gezocht naar oplossingen. Één van de oplossingen die zou kunnen bijdragen is contractuitbreiding te realiseren. Hoe? Door medewerkers een bewuste keuze te laten maken over hun contractgrootte en grotere contracten te realiseren voor medewerkers die dit willen.

Kinderopvang werkt! (samenwerking van brancheorganisaties BK en BMK met werknemersorganisaties FNV en CNV) ziet kansen om de deeltijdfactor in kinderopvang te verhogen.

We hebben onderzocht op welke manier dit het beste aangepakt kan worden. De stichting Het Potentieel Pakken (HPP) helpt ons hierbij. Er wordt binnenkort gestart met een proeftuin, zodat we meer inzicht verzamelen én al lerend tot een effectieve aanpak komen. Er kan slechts 1 organisatie als proeftuin starten dus kijk snel naar de criteria en meld je aan.

Zie voor meer informatie: Deeltijdfactor verhogen? Meld je organisatie aan als proeftuin | Kinderopvang werkt!