13 april 2022

De LKK-kwaliteitsmetingen gaan weer van start

Veel kinderen gaan naar de kinderopvang waar ze zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen. Goede kwaliteit kinderopvang draagt bij aan het welbevinden van kinderen en is ook belangrijk voor de sociaal emotionele- , cognitieve- en taalontwikkeling. Daarom voert het consortium LKK (Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang), bestaande uit de Universiteit Utrecht en Sardes, jaarlijks een kwaliteitsmeting uit in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De zesde meting van LKK gaat van start. Dit jaar hoopt LKK de kwaliteitsmetingen uit te voeren binnen circa 32 locaties van kinderdagopvang, 32 locaties van peuteropvang, 32 locaties van buitenschoolse opvang en circa 32 gastouders. De periode van werven en meten loopt van maart tot en met half juli 2022.

Voor de zesde meting wordt er in deze gebieden geworven: Noord-Friesland (Noord), de Achterhoek en Flevoland (Midden-Oost), de Zaanstreek, Agglomoratie Leiden en Bollenstreek, Agglomoratie ’s-Gravenhage en Groot-Rijnmond (West) en Zuid-Limburg (Zuid). Klik hier om de geselecteerde gebieden te bekijken.

We hopen dat alle door LKK benaderde kinderopvangorganisaties en gastouder(bureau)s meedoen aan LKK2022. Is jouw locatie geselecteerd, dan ontvang je een uitnodiging per mail en word je kort daarna gebeld door één van de matchmakers van LKK.