29 september 2022

Brede coalitie luidt noodklok: investeer in onderwijshuisvesting!

Een brede coalitie aan samenwerkingspartners, waaronder BK, roept het kabinet op nu écht werk te maken van onderwijshuisvesting. In een manifest vraagt de coalitie om een structurele jaarlijkse investering van minstens € 730 miljoen voor een integrale en programmatische aanpak van verouderde en slechte schoolgebouwen.

Al jaren blijkt uit verschillende onderzoeken dat het geslecht gesteld is met de Nederlandse onderwijshuisvesting. Dagelijks zit een groot deel van de 2,5 miljoen kinderen en 285.000 leraren, ondersteuners en schoolleiders in sterk verouderde, ongezonde en niet-duurzame schoolgebouwen. Die ook nog eens ongeschikt zijn voor modern onderwijs waaraan iedereen kan deelnemen. Het gevolg: geen optimale leerresultaten. Bovendien komt de wettelijk verankerde verduurzaming van maatschappelijk vastgoed niet van de grond, en dat terwijl de energiekosten nog eens extra stijgen.

Om aan alle maatschappelijke uitdagingen in het onderwijs te werken, zijn goede, gezonde en duurzame werk- en leerplekken nodig. Een programmatische aanpak en structurele extra investeringen vanuit het Rijk zijn essentieel. De coalitie vraagt daarom een structurele jaarlijkse investering van € 730 miljoen, waarmee gemeenten en schoolbesturen goede en inclusieve schoolgebouwen kunnen realiseren.

Download hier het manifest