16 mei 2024

BK over Hoofdlijnenakkoord: bijna-gratis kinderopvang maakt Kinderopvang tot loterij voor ouders

Uit het Hoofdlijnenakkoord dat vannacht naar buiten kwam blijkt dat de plannen voor bijna gratis kinderopvang worden doorgezet en dat de maximum uurprijs (het tarief dat ouders krijgen vergoed via de kinderopvangtoeslag) in 2026 niet zal worden verhoogd. BK is kritisch op het bijna gratis maken van de kinderopvang. Wil het kabinet dit toch doorzetten, vraagt het om een verstandige aanpak. We gaan graag in gesprek met het kabinet om te komen tot een toegankelijk, betrouwbaar en betaalbaar stelsel, rekening houdend met uitvoerbaarheid zowel bij de overheid als in de sector.

In de kinderopvang wordt iedere dag keihard gewerkt door onze pedagogische professionals om de beste opvang op zoveel mogelijk liefdevolle plekken voor kinderen te faciliteren. Maar het eerlijke verhaal is dat er een groot tekort is aan plekken, locaties en personeel.

Kinderopvangloterij
Bijna gratis kinderopvang, zoals opgenomen in het hoofdlijnenakkoord, is een complexe en omvangrijke stelselherziening die er in de praktijk voor zorgt dat het voor te veel ouders een kinderopvangloterij wordt of hun kind terecht kan. De vraag is al groot en zal alleen maar verder toenemen.

Betaalbaarheid lage inkomens verder onder druk
Daarom moet, zo zeiden we samen met alle andere sectorpartijen in het Kinderopvangakkoord, brede toegankelijkheid en betaalbaarheid van de kinderopvang stap voor stap worden vergroot, te beginnen met het betaalbaar maken van kinderopvang voor ouders met lage- en middeninkomens. Het bevriezen van de maximum uurprijs in 2026, welke de basis is voor de vergoeding aan ouders, is daarin de slechtst denkbare stap. Het zet de betaalbaarheid voor lage inkomens nog verder onder druk en leidt tot onterechte verwijten aan de sector over de prijsstijgingen.

Een Beter Plan voor de Kinderopvang
De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft in Een Beter Plan voor de Kinderopvang hele concrete voorstellen gedaan hoe de omvangrijke stelselherziening goed en zorgvuldig  kan worden vorm gegeven. We kijken er naar uit om samen met de Tweede Kamer en de nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de kinderopvang nog verder te verbeteren op een verstandige manier.