Aflevering met Maike Kooijmans (herhaling)

Talentologie als tegenbeweging in een prestatiegerichte samenleving

Deze podcastreeks staat volledig in het teken van Speelruimte. Elke aflevering gaan directeur Emmeline Bijlsma en voorzitter Bas van ‘t Wout in gesprek met een expert, onderzoeker of wetenschapper binnen of buiten de kinderopvang over het belang van spelen. Maar ook een aantal eerdere afleveringen over het belang van spelen passeert weer de revue.

En deze week een herhaling van een eerdere aflevering met Maike Kooijmans, lector Opvoeden voor de Toekomst aan Fontys Hogeschool Pedagogiek. Maike Kooijmans legt de basis voor de ‘Talentologie’, een nieuw pedagogisch perspectief op talent en talentontwikkeling. De beweging wil afrekenen met de huidige prestatiegerichtheid in de samenleving. Deze prestatiedruk blijkt van grote invloed op het emotionele welbevinden van de Nederlandse jeugd. Zo blijkt uit het onlangs gepubliceerde HBSC onderzoek (Nederlandse Health Behaviour in School-aged Children) naar gezondheid en welzijn van scholieren. Wat doet een prestatiegerichte samenleving met kinderen? En kan kinderopvang tegenwicht bieden?