Aflevering 27 met Lex Staal

Het belang van de netwerken rond het jonge kind

In deze 27e aflevering van de BK podcast is directeur-bestuurder van Sociaal Werk Nederland, Lex Staal, te gast. Sociaal Werk Nederland en BK werken nauw samen en doen dat vanuit dezelfde visie: de ontwikkeling en opvoeding van het jonge kind vindt plaats in het netwerk rondom het jonge kind, dus in diens gezin en in diens buurt. Volgens Staal staat de sector nu op een punt om het verschil te maken. Daarvoor is het nodig dat alle partners rondom het kind vanuit een gezamenlijk belang met elkaar optrekken. Staal verwacht dat de komende jaren slimme samenwerking in gemeenten gaat toenemen tussen sociaal werk, kinderopvang en onderwijs. Hij gaat hierover in gesprek met BK voorzitter Felix Rottenberg.