Aflevering 24 met Jeanine Lemmens & Robin Alma

Het nieuwe regeerakkoord

In deze 24e aflevering van de BK-podcast zijn Jeanine Lemmens, voorzitter raad van bestuur van KidsFoundation, en Robin Alma, bestuurder van Humankind, samen te gast om te praten over de kinderopvangplannen in het nieuwe regeerakkoord. Beide kijken daar kritisch naar. Volgens Jeanine is het een gemiste kans dat de brede toegankelijkheid, op advies van de SER, niet is meegenomen in het regeerakkoord. En volgens Robin Alma lijkt het er sterk op dat het kunnen zeggen dat de kinderopvang ‘nagenoeg gratis’ wordt, het heeft gewonnen van de belangen van het opgroeiende kind. Tijd om hierover in gesprek te gaan met BK voorzitter Felix Rottenberg en BK directeur Emmeline Bijlsma.