Aflevering 11 met Gjalt Jellesma

Keuzevrijheid voor ouders in de kinderopvang

In deze elfde aflevering van de BK-podcast is Gjalt Jellesma te gast, voorzitter van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOink). Jellesma is sinds 1995 betrokken bij BOinK en daarom een expert bij uitstek. We spreken met hem over de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland en vergelijken die met de kwaliteit in het buitenland. Ook zijn wij benieuwd naar zijn wensen over de uitkomst van de kabinetsformatie. Interessant is dat Jellesma de kracht van de marktwerking onderstreept en daarmee de keuzevrijheid als een groot goed ziet voor de ouders. Ouders kiezen zelf welke opvang zij het best vinden passen bij hun kind. Aansluitend vindt hij verplichte IKC’s onzin. In zijn ogen moet het onderwijs zich komende jaren goed richten op de eigen kwaliteit. Een gesprek met BK-voorzitter Felix Rottenberg en BK-directeur Emmeline Bijlsma.