18 januari 2023

Waarborgfonds: Kennisgroep Ondernemers Middelgrote Kinderopvangorganisaties

In 2023 start Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang met een kennisgroep voor ondernemers van middelgrote kinderopvangorganisaties. Het is een afsplitsing van de bestaande kennisgroepen voor ondernemers van kleinschalige kinderopvang. Een kennisgroep voor professionals die willen ontmoeten, leren en zichzelf en de organisatie willen ontwikkelen.

Waarde
De deelnemers ontwikkelen zich op professioneel vlak binnen hun functie en de organisatie. Er is tevens ruimte voor zelfreflectie en persoonlijke groei. Veiligheid en vertrouwen zijn dan ook één van de kernwaarden binnen de groep.

Inhoud bijeenkomsten
De bijeenkomsten staan in het teken van verbinden en verdiepen. Dat gebeurt in een combinatie van intervisie en het opdoen van kennis over voor jou relevante onderwerpen. Denk hierbij aan (natuurlijk) leiderschap, omgaan met structurele personeelstekorten, verzuim, omgang met raad van toezicht, inrichten staf, indirect leidinggeven, als ook de alledaagse zaken die spelen op de werkvloer. Er wordt gesproken over ontwikkelingen in de sector en dit wordt ook bezien in het perspectief van de eigen organisatie.

Organisatie
De thema’s worden door de deelnemers in gezamenlijkheid bepaald. Het Waarborgfonds faciliteert de bijeenkomsten en brengt, waar gewenst, expertise in op de thema’s.

Voor wie
Voor ondernemers van middelgrote kinderopvangorganisaties die zich herkennen in de volgende kenmerken:

  • Je geeft indirect leiding aan pedagogisch medewerkers
  • Je hebt een (kleine) stafafdeling of bent bezig dit te ontwikkelen
  • Je hebt minimaal drie locaties (LRK nummers) en minimaal 150 kindplaatsen
  • Mogelijk heb je een raad van toezicht of raad van advies

Kijk voor meer informatie op de website van het Waarborgfonds.