13 januari 2021

Voorbeeld: Samen voor de kinderen van Amsterdam

De Brancheorganisatie Kinderopvang Amsterdam (BKA), het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam (BBO) en de Gemeente Amsterdam hebben afgesproken in te zetten op nauwere samenwerking tussen partijen vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor (de ontwikkeling van) de kinderen in Amsterdam tijdens deze coronacrisis.

Aanleiding is de uitdaging waar het onderwijs zich voor gesteld ziet tijdens deze periode, om onderwijs op afstand te verzorgen en daarnaast noodopvang te bieden, zodat inwoners met cruciale beroepen voor de samenleving hun werk kunnen blijven doen en ook kwetsbare kinderen goed opgevangen worden. Een uitdaging die het hoofd geboden kan worden door een nauwere samenwerking met de kinderopvang, die zowel de capaciteit als de expertise heeft om noodopvang te verzorgen en kinderen de begeleiding te geven die ze nodig hebben.

Het is een mooi voorbeeld van de manier waarop kinderopvang, onderwijs en gemeenten samen kunnen werken om de uitdagingen van de Coronacrisis het hoofd te bieden. Hoe de samenwerking precies vorm krijgt, is te lezen in het gezamenlijke bericht van de BKA, het BBO en de Gemeente Amsterdam.