11 augustus 2023

SZW wil praten met gastouder(bureau)s over de impact van de verbetermaatregelen voor de gastouderopvang

Foto: Sigmund

Beleidsmedewerkers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseren twee sessies om de impact van de aangekondigde kwaliteitseisen voor de praktijk van de gastouderopvang verder te onderzoeken. De minister wil de kwaliteit van de gastouderopvang verder verhogen. Daarnaast wil ze de verschillen in kwaliteit die er nu zijn tussen gastouders en/of gastouderbureaus verkleinen. Eerder in dit jaar is hiervoor door SZW een internetconsultatie opengesteld waarin gereageerd kon worden op de voorgenomen verbetermaatregelen. Deze internetconsultatie is op 10 juli gesloten.

BK: “Gastouderopvang is een volwaardige vorm van opvang. Wij vinden het belangrijk dat bij de verdere uitwerkingen van de maatregelen, de opeenstapeling van alle maatregelen gezien en gewogen wordt. De impact van alle maatregelen bij elkaar zal voor gastouders en gastouderbureaus groot zijn. Maatregelen om de kwaliteit te verbeteren hebben alleen zin als ze realistisch en toepasbaar zijn. En aan het realiseren van goede kwaliteit hangt ook een prijskaartje. Kwaliteitsmaatregelen moeten dus altijd samengaan met de daarvoor benodigde financiering, zodat de betaalbaarheid van de gastouderopvang niet verder onder druk komt te staan. Ook moet er rekening gehouden worden met een realistische implementatie periode”. Zie ook het bericht dat we hier eerder over publiceerden.

Het wetsvoorstel dat voorligt ter verbetering van de kwaliteit van de gastouderopvang richt zich op drie onderwerpen:

  1. Het gelijkstellen van verantwoorde gastouderopvang aan verantwoorde kinderopvang;
  2. Het mogelijk maken om het aantal gastouderbureaus waar een gastouder bij aangesloten kan zijn te beperken;
  3. Het mogelijk maken van pedagogische begeleiding en coaching ter ondersteuning van gastouders

Gedacht wordt aan o.a. de volgende maatregelen: een verplichting voor het opstellen van een pedagogisch werkplan voor iedere gastouder, permanente ontwikkeling voor gastouders en een achterwacht ongeacht het aantal op te vangen kinderen. In de Kamerbrief van mei dit jaar staan alle maatregelen te lezen.

Het ministerie wil hierover graag met gastouders en gastouderbureaus in gesprek. De sessies vinden plaats op dinsdag 29 augustus van 11.00–12.30 uur voor gastouderbureaus en op woensdag 30 augustus van 11.00–12.30 uur voor gastouders.

Inhoud van de sessies
De sessies zullen digitaal plaatsvinden. Tijdens deze sessies bespreken beleidsmedewerkers welke maatregelen zijn voorgesteld en wat de verwachtingen van gastouders zijn voor de praktijk. Ook zal er samen vooruit gekeken worden naar de mogelijke effecten hiervan op de (dagelijkse) werkzaamheden. Tot slot vertellen medewerkers over het vervolg van het traject.
Jullie ervaringen en meningen zijn van grote waarde voor het ministerie. Deze helpen bij het verder uitwerken van deze maatregelen én met de verdere invulling hiervan door de gastouders en gastouderbureaus.

Aanmelden?
Dit kan via gastouderopvang@minszw.nl. Wees er snel bij, want per sessie is plek voor 20 personen. Graag ontvangen zij jouw aanmelding vóór 25 augustus. Voor aanvang van de bijeenkomst, krijg je meer informatie toegestuurd over de inhoud van de sessie en het digitale platform waarop de bijeenkomst zal plaatsvinden.