27 oktober 2021

SZW doet voorstel voor bewaarplicht

Het ministerie van SZW heeft een voorstel gestuurd, onder andere aan de BK, voor een bewaarplicht van één jaar van een aantal stukken zoals die vermeld zijn in artikel 11 van de regeling behorend bij de Wet Kinderopvang. Het ministerie wil deze bewaarplicht al per 1 januari 2022 laten ingaan.

Volgens SZW zal het voorstel voor kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus die hun administratie op orde hebben, niet leiden tot extra administratieve lasten. De BK heeft daar echter zijn twijfels bij. Momenteel inventariseren wij bij een aantal leden via onze adviesraden hoe zij tegen de gevolgen voor de administratieve lastendruk aankijken.

In een eerdere fase van het voorstel, waarin een aantal hoofdlijnen werd geschetst, werden ook het bewaren van roosters van medewerkers en de kind-aanwezigheidslijsten genoemd. BK heeft hier – als enige brancheorganisatie – zeer kritisch op gereageerd. We hebben SZW erop gewezen dat het bewaren van deze overzichten (die dan gecorrigeerd moeten zijn voor de werkelijke aanwezigheid op de betreffende dag) gedurende een jaar zal leiden tot een zware extra administratieve last. Met succes – in het voorliggende voorstel zijn deze onderwerpen geschrapt.

We bewaken de voortgang in dit dossier scherp en houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen.