7 december 2023

Sectorrapport Waarborgfonds Kinderopvang over de jaarcijfers 2022

Foto: Towfiqu Barbhuiya

Jaarlijks stelt het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang een rapport op met een objectieve en onafhankelijke weergave van de financiële ontwikkeling van de sector Kinderopvang. Het rapport over de jaarcijfers 2022 is vandaag gepubliceerd.

Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang brengt dit rapport al voor het 19e jaar op rij uit. Er werkt jaarlijks een vaste groep van kinderopvangorganisaties mee, wat bijdraagt aan de transparantie in de sector. Op basis van kindplaatsen is de deelname dit jaar 47% van de sector en daarmee geeft het rapport een goed beeld van de financiële ontwikkeling.

In dit rapport zijn gegevens van alle rechtsvormen en omzetklassen meegenomen. Organisaties worden beoordeeld op o.a. solvabiliteit, rentabiliteit, liquiditeit, personeelslasten, huisvestingslasten en financierbaarheid.

Het Sectorrapport is dit jaar met meer sectordata uitgebreid. Naast de financiële trends wordt ook inzicht gegeven in ontwikkeling van capaciteit, gebruik, tarieven en het aantal medewerkers in de sector. In de bijlagen wordt de spreiding van de financiële kengetallen weergegeven, uitgesplitst naar rechtsvorm en omzetklasse.

Download hieronder het Sectorrapport Kinderopvang over de jaarcijfers 2022 of bekijk de rapporten van eerdere jaren op de website van het Waarborgfonds: Sectorrapport Kinderopvang | Waarborgfonds Kinderopvang

Het Sectorrapport Kinderopvang is een rapport met een objectieve en onafhankelijke weergave van de financiële ontwikkeling van de sector Kinderopvang.