24 november 2022

Rust is voor iedereen in de sector van belang

Volgens het AD van vanmorgen staan de vakbeweging en de werkgevers in de kinderopvang, net als vorig jaar, lijnrecht tegenover elkaar bij cao-onderhandelingen. De torenhoge inflatie is de grote boosdoener waardoor de gesprekken over extra loon nu zijn vastgelopen, blijkt uit een rondgang van het AD langs de partijen. Dus is de actiedreiging weer terug.

Rogier Vegter is directeur-bestuurder bij Wasko en BK-bestuurder. Hij bevestigt in het AD-artikel dat er een eindbod ligt van de werkgevers en zegt – in tegenstelling tot de vakbeweging – dat er 8 december nog een afspraak staat om verder te praten. Dat moet volgens hem ook om nog tijdig loonsverhogingen per 1 januari door te kunnen voeren. Vegter: ,,Het bod dat er van ons ligt, doet absoluut recht aan de medewerkers, zowel met het oog op de inflatie – samen met de koopkrachtmaatregelen van de overheid – als qua doorgroei in salaris in de toekomst. We willen medewerkers hiermee perspectief bieden voor de korte en langere termijn en we willen rust in de sector richting 2025, de stelselwijziging.”

Naast het eindbod van 10,15 procent extra voor een cao van twee jaar worden alle salarisschalen met twee treden verlengd, dus medewerkers die nu aan het eind van hun schaal zitten, kunnen dan weer doorgroeien. Tegelijk willen de werkgevers de onderste trede van de starschalen eraf halen, zodat nieuwe medewerkers er ook optimaal van profiteren. ,,We willen toegankelijke en betaalbare kinderopvang voor alle ouders en daarnaast moet het financieel houdbaar zijn voor alle organisaties. Wij voelen ons daar als werkgever verantwoordelijk voor.”

De BK-bestuurder vindt het heel jammer dat de minister ‘achter de feiten aan loopt’ met de huidige inflatiecorrectie in de kinderopvangtoeslag, die de torenhoge inflatie geen recht doet. Vegter: ,,Wij zeggen toe: als er alsnog een extra verhoging komt, gaat die een-op-een naar extra loon voor de medewerkers.’’ Wat betreft de nieuwe actiedreiging, dat zou ‘onbegrijpelijk’ zijn voor de werkgevers. ,,Ouders en kinderen worden dan opnieuw getroffen.”

Heb je de krant niet op papier? Lees hier het online-artikel.