15 augustus 2022

Programma School en Omgeving (Rijke Schooldag): vraag vóór 30 september subsidie aan

Op maandag 22 augustus begint het programma School en Omgeving (Rijke Schooldag). Dit programma richt zich op het verkleinen van de kansenongelijkheid in het onderwijs en de omgeving waarin kinderen opgroeien. In totaal wil minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) 130 gebieden ondersteunen om aanbod te versterken, te starten of door te laten groeien. In al deze gebieden worden lokale coalities gesmeed van diverse partners uit o.a. de sport- en cultuursector, het sociaal werk en natuurlijk de kinderopvang.

Eerder werd al bekend gemaakt dat er 45 voorlopers zijn geselecteerd voor het voorloperstraject Rijke Schooldag. Deze voorlopers bieden al extra activiteiten aan buiten de reguliere onderwijstijd. Zij kunnen ondersteuning krijgen bij het versterken van hun aanbod en dragen met hun kennis en ervaring bij aan verdere ontwikkeling van het programma School en Omgeving. Daarnaast kunnen ook startende gebieden of gebieden met een bestaand programma die niet als voorloper zijn geselecteerd, ondersteuning krijgen bij het starten of doorontwikkelen van hun aanbod. In de subsidieregeling School en Omgeving vind je de voorwaarden. Aanvragen van de subsidie kan van 22 augustus en 30 september 2022.

Ben je lid van BK en heeft jouw organisatie zich aangemeld voor het programma School en Omgeving als starter of doorgroeier, of maakt jouw organisatie deel uit van een van de 45 geselecteerde voorlopers? Laat het ons weten via informatie@kinderopvang.nl, we komen graag met jullie in contact.