16 februari 2024

Online bijeenkomst voor ouders en opvoeders: Scheiden doet leiden

Op donderdagavond 14 maart a.s. van 20.00 -21.30 uur organiseert GGD Hollands Noorden in samenwerking met Steven Pont, het Scheidingsplein en Villa Pinedo de online bijeenkomst: Scheiden doet leiden. Zowel op praktisch als emotioneel gebied verandert er veel in het dagelijks leven en dit vraagt om goede begeleiding.

Deze gratis online bijeenkomst is voor alle ouders/opvoeders van kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar die gaan scheiden of gescheiden zijn. Ook vrienden, grootouders, medewerkers van kinderopvang en school zijn van harte welkom! Wij als BK denken dat dit vanuit de kinderopvang vooral interessant zou kunnen zijn voor de pedagogische professionals. Samen kunnen we leren hoe we kinderen tijdens en na een scheiding het beste kunnen begeleiden.

Tijdens deze online bijeenkomst delen twee jongeren van Villa Pinedo, die zelf een scheiding hebben meegemaakt, hun persoonlijke verhaal. Daarnaast zal Steven Pont, vanuit zijn deskundigheid, inzicht geven in de invloed van een scheiding op de levensloop van kinderen. Monique Klein-Vriend van GGD Hollands Noorden zal de kijkersvragen behandelen.

Aanmelden
Meld je hier gratis aan voor deze online bijeenkomst.

Kijk voor meer informatie over scheiding ook naar het document welke wij in samenwerking met BOinK en op basis van een document van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang hebben opgesteld.