Gelijkstellingsverzoek kinderopvang - Reglement gelijkstellingscommissie wijzigt per 1 juli

Gelijkstellingsverzoek kinderopvang - Reglement gelijkstellingscommissie wijzigt per 1 juli

Voorheen was de uitspraak voor ‘individuele gelijkstelling’ geldig zolang het dienstverband bij de werkgever van kracht was. Echter per 1 juli 2022 wijzigt het regelement van de gelijkstellingscommissie en daarmee ook deze regel. En dat is goed nieuws. Een belangrijke wijziging is dat een verleende gelijkstelling nu geldig blijft, ook bij verandering van werkgever. Dat betekent dat deze niet meer opnieuw hoeft worden aangevraagd. Een andere wijziging in het reglement bepaald dat per 1 juli 2022, de behandeling van de aanvraag niet meer gratis is.

Kijk hier voor meer informatie hierover van Kinderopvang werkt! en klik hier voor het gewijzigde regelement.