Wijzigingen in het arbeidsrecht

Wijzigingen in het arbeidsrecht

Per 1 augustus 2022 treedt de ‘Wet Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ in werking. Onderstaand in het kort de belangrijkste bepalingen van de wet.

Voorspelbare arbeidsvoorwaarden
Werkgevers moeten schriftelijk na indiensttreding (uiterlijk binnen 1 week c.q. 1 maand) informatie verstrekken over de ‘essentiële aspecten’ van de arbeidsovereenkomst (o.a. concrete vakantie- en verlofregelingen, opleidingsbeleid en procedures bij ontslag). Ook moeten werkgevers een zo voorspelbaar mogelijk werkpatroon creëren voor medewerkers met een oproepcontract. In ieder geval moet worden gewerkt met referentiedagen en moet een werkverzoek 4 dagen van tevoren worden gedaan.

Studiekostenbeding
Een werkgever mag de kosten van verplichte opleidingen niet langer verhalen op de werknemer via een studiekostenbeding. Ook moet de werkgever de werknemer in staat stellen de opleiding onder werktijd te volgen. Voor studies, cursussen en opleidingen die niet verplicht zijn, blijft een studiekostenbeding wél mogelijk. 

Nevenwerkzaamheden
In de nieuwe wet mag een werkgever een werknemer niet langer belemmeren om buiten het werkrooster voor een andere werkgever te werken. Een werkgever moet daarvoor een goede reden (objectieve rechtvaardiging) hebben. Het nevenwerkzaamhedenbeding is nietig als de werkgever geen goede reden heeft. 

In het wetsvoorstel is extra bescherming opgenomen voor werknemers die een beroep doen op bovenstaande rechten. Een werknemer mag hierom dus niet worden ontslagen of worden benadeeld. 

We zullen jullie zo spoedig mogelijk informeren als er meer informatie beschikbaar is. Wil je daar niet op wachten? Lees dan hier de gratis blog van De Koning Vergouwen Advocaten of bel de juridische helpdesk op 020-8965133 (als lid van BK kun je max. 10 vragen per jaar stellen aan de juridische helpdesk).

Arbeidszaken & Cao