Enquête voor werkgevers - Onderzoek schuldenproblematiek werknemers

Enquête voor werkgevers - Onderzoek schuldenproblematiek werknemers

Financieel gezonde werknemers zijn essentieel voor het functioneren van bedrijven en organisaties. De schuldenproblematiek in Nederland is echter omvangrijk: 8% van de Nederlandse huishoudens heeft geregistreerde problematische schulden en een veel groter aandeel is financieel kwetsbaar. Bijna de helft van de huishoudens met geregistreerde problematische schulden heeft een werkende kostwinnaar. De financiële situatie van werknemers is voor werkgevers een belangrijk thema, aangezien het effect kan hebben op de gezondheid en het functioneren van hun werknemers. Werknemers met schulden lijken vaak niet of te laat te vragen om hulp en nemen hun financiële zorgen ook mee naar hun werk. Financiële stress kan uiteraard ook leiden tot productiviteitsverlies en ziekteverzuim.

In samenwerking met VNO-NCW, MKB-Nederland, SchuldenlabNL en Deloitte wordt momenteel onderzoek uitgevoerd naar de financiële gezondheid van medewerkers. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de mate en effecten van schulden bij werknemers. Ook worden de knelpunten en uitdagingen onderzocht die werkgevers ervaren in het aanpakken van financiële problemen onder personeel. Verder wordt gekeken naar de rol die werkgevers mogelijk kunnen spelen in de aanpak van financiële problemen onder werknemers. De vier organisaties hopen uit het onderzoek ook handvatten voor werkgevers te destilleren waarmee zij de financiële gezondheid van hun medewerkers kunnen bevorderen. De uitkomsten van dit onderzoek worden gedeeld tijdens een congres op 23 juni.

Om een goed totaalbeeld te kunnen krijgen, is het van belang dat werkgevers uit zoveel mogelijk bedrijven en sectoren de enquête invullen. Onze vraag is dan ook om deze enquête in te vullen welke niet meer dan 10 minuten van je tijd in beslag neemt.

De financiële gezondheid van medewerkers is een breed maatschappelijk belang. Juist nu, in deze tijd van oplopende inflatie. Jouw medewerking wordt daarom zeer op prijs gesteld.

Hier kan je de enquête (anoniem) invullen.

Bij vragen over het onderzoek of enquête kan je contact opnemen met Lisa Kuijs (kuijs@vnoncw-mkb.nl).