Rechter: kinderopvang moet deel kosten ouders tijdens coronasluiting terugbetalen

Rechter: kinderopvang moet deel kosten ouders tijdens coronasluiting terugbetalen

De Rechtbank Rotterdam heeft geoordeeld dat een kinderopvangorganisatie een ouder het zogenaamde ‘bovenwettelijke deel van de uurprijs’ moet terugbetalen voor de periode dat de kinderopvang gesloten was vanwege de coronalockdown.

In de zomer van 2021 was hier al een bindende uitspraak over gedaan door de Geschillencommissie Kinderopvang. Op 4 maart jl. heeft de Rechtbank Rotterdam dit oordeel bevestigd. Het gaat om het deel van de uurprijs dat boven het maximale uurtarief ligt dat wordt vergoed via de kinderopvangtoeslag.

Sinds de uitbraak van de coronapandemie in maart 2020, zijn er drie perioden geweest waarin kinderopvangorganisaties op last van de overheid hun locaties moesten sluiten. Voor alle sluitingsperioden heeft de overheid ouders gevraagd om de rekening van de kinderopvang door te betalen, ook al konden ouders geen gebruik maken van deze opvang. Ouders die tijdens deze sluitingsperioden de facturen normaal hebben doorbetaald, ontvangen van de overheid een tegemoetkoming in hun eigen bijdrage tot het maximum uurtarief voor de kinderopvangtoeslag. De BK en de andere branchepartijen hebben kinderopvangondernemers dringend verzocht om het deel van de uurprijs dat eventueel boven dat maximum uurtarief uitkomt, zelf aan ouders terug te betalen. Voor de tweede en derde sluitingsperiode gold daarbij een uitzondering voor dagen waarop ouders gebruik maakten van noodopvang.

Vorig jaar heeft een ouder die wel alle rekeningen had betaald, maar die niet het bovenwettelijke deel terugkreeg van de kinderopvangorganisatie een geschil aanhangig gemaakt bij de Geschillencommissie Kinderopvang, omdat zij had betaald voor een dienst die niet was geleverd. Deze ouder werd door de Geschillencommissie in het gelijk gesteld. De kantonrechter heeft het oordeel van de Geschillencommissie nu bevestigd. Naar aanleiding van deze uitspraak is er jurisprudentie ontstaan en kunnen er meer ouders van wie die het bovenwettelijk deel niet is terugbetaald volgen met een verzoek tot terugbetaling.

Ondernemers die ouders het bovenwettelijk deel van de uurprijs niet hebben vergoed, maken wij daarom alert op de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam. Leden die vragen hebben of twijfelen over hoe te handelen wanneer ouders zich bij hen melden, adviseren wij contact op te nemen met de juridische helpdesk.

Lees hier de oorspronkelijke uitspraak van de Geschillencommissie Kinderopvang terug

Lees hier gehele uitspraak van de Rechtbank Rotterdam terug

Coronavirus