Uitnodiging deelname enquête evaluatie levensfasebudget

Uitnodiging deelname enquête evaluatie levensfasebudget

Namens de cao-partijen nodigen wij je van harte uit om deel te nemen aan een korte online enquête voor het evalueren van het levensfasebudget. Jouw deelname helpt cao-partijen enorm voor een goede evaluatie van de regeling. Je kunt de enquête invullen tot en met donderdag 7 april 2022.

Je opent de enquête door hier te klikken.

Toelichting
Sinds de Cao Kinderopvang 2020-2021 bestaat de mogelijkheid om te sparen voor een levensfasebudget. Zie artikel 7.4 van de Cao Kinderopvang. De gedachte hierachter is dat dit bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en dat zij gezond en vitaal blijven werken tot hun pensioen.

Cao-partijen hebben geconstateerd dat het levensfasebudget beperkt gebruikt wordt. Om die reden is in het cao-akkoord bij de huidige cao een afspraak opgenomen om het levensfasebudget te evalueren.

Cao-partijen zijn benieuwd naar het gebruik van het levensfasebudget. Hoeveel medewerkers maken hier gebruik van? Wat zijn de ervaringen? Hoe is de uitvoering geregeld? Deze enquête is bedoeld om hier antwoorden op te vinden.

Mogen we op je deelname rekenen?