Monitor competenties pedagogisch medewerker kinderopvang - Kinderopvang werkt!

Monitor competenties pedagogisch medewerker kinderopvang - Kinderopvang werkt!

Studenten en afgestudeerden van bepaalde universitaire bachelors en masters kwalificeren voor de functie van pedagogisch medewerker. Dit tijdelijke besluit van cao-partijen kinderopvang loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. Tijdens de looptijd van het besluit wordt het effect van het besluit kwantitatief en kwalitatief gevolgd. Onder andere door het in kaart brengen van de eigen competenties door de medewerker met behulp van een monitor. Het invullen van deze monitor is een verplicht onderdeel van de aanvullende eisen. Het gebeurt bij de start van de arbeidsovereenkomst en een jaar na indiensttreding. De werkgever draagt zorg dat de medewerker de monitor invult.

De monitor is anoniem, informatie wordt niet met de werkgever gedeeld. Cao-partijen gebruiken de verzamelde informatie alleen om de opbrengst van het tijdelijke besluit te kunnen beoordelen.