Bestedingstermijn specifieke uitkering NP Onderwijs verlengd

Bestedingstermijn specifieke uitkering NP Onderwijs verlengd

De bestedingstermijn voor de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs is met twee jaar verlengd, zowel voor scholen als gemeenten. De middelen kunnen tot 31 juli 2025 ingezet worden.

Minister Wiersma heeft dit in een brief aan de Tweede kamer laten weten. Hij wil hiermee recht doen aan de uitdagingen die de coronacrisis nu opwerpt voor scholen en het programma verbeteren. Door de scholen zo vroeg mogelijk te informeren wordt een adequate voorbereiding op volgend schooljaar mogelijk. In april volgt een nieuwe brief over zijn visie op het NP Onderwijs en de eventuele verdere aanpassingen die hij nodig vindt. Bij de brief in april  komt ook de tweede NP Onderwijs voortgangsrapportage beschikbaar. 
De NPO-middelen die gemeenten krijgen, kunnen worden ingezet in de VE en kinderopvang.

De brief aan de Tweede kamer over de verlenging van de bestedingstermijn vind je hier.