Kinderopvang werkt!: Ziekteverzuim werkt door in personeelstekort

Kinderopvang werkt!: Ziekteverzuim werkt door in personeelstekort

De kinderopvangbranche kampt nog steeds met een groot personeelstekort. Wel lijkt het aantal organisaties dat een tekort heeft iets kleiner te zijn geworden.
Dit blijkt uit kwartaalcijfers van Kinderopvang werkt!

Het aandeel werkgevers dat voor het resterende deel van het eerste kwartaal van 2022 een tekort verwacht, is nog steeds hoog.
Bij de dagopvang is dit 64 procent, in de bso 72 procent en in de peuteropvang 47 procent.

Ziekteverzuim en corona dragen sterk bij aan het personeelstekort
Het ervaren personeelstekort heeft vooral te maken met ziekteverzuim. 79 procent van de organisaties noemt dit als belangrijke oorzaak. Een stijging van 26 procent sinds de vorige meting. En de gevolgen van corona worden sterk gevoeld. Het aantal medewerkers met coronaklachten die wachten op een coronatest of de uitslag ervan is met 50 procent gestegen tot 72 procent.

Verschuiving in de dagen met personeelstekorten
Het aantal organisaties dat een tekort ervaart op de maandag, dinsdag en donderdag is iets afgenomen ten opzichte van september 2021. Terwijl het aantal met een tekort op de woensdag en vrijdag juist iets is toegenomen.

Meer en langere wachtlijsten
Sinds de vorige meting zijn er meer en langere wachtlijsten. In de dagopvang heeft ondertussen 90 procent van de organisaties een wachtlijst. In de bso 74 procent en in de peuteropvang 52 procent. Een groot deel van de respondenten verwacht dat de trend van meer of langere wachtlijsten aan zal houden.

Meer inzet op medewerkers in opleiding
Organisaties proberen het personeelstekort vooral aan te pakken door het aannemen van medewerkers die nog in opleiding zijn (59 procent), gevolgd door het werven van (meer) stagiair(e)s (52 procent) en het aannemen van medewerkers die nog een bijscholing nodig hebben (38 procent) of samenwerken met mbo- of hbo-instellingen om (leer-/werk)vacatures vervuld te krijgen (ook 38 procent).

Lees voor meer informatie de volledige Quickscan arbeidsmarktontwikkelingen kinderopvang februari 2022