Speel- en Chillbeleid in alle gemeenten

Speel- en Chillbeleid in alle gemeenten

Elke gemeente moet een Speel- en Chillbeleid hebben. Met die oproep wil Stichting Voor Werkende Ouders het buitenspelen op de agenda zetten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart. De BK sluit zich hier samen met andere partijen bij aan.

Buitenspelen is belangrijk!
Kinderen ontdekken de wereld om hen heen door middel van spel. Spelen geeft kinderen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en daarnaast vele vaardigheden te verwerven, zoals probleemoplossend vermogen en zelfvertrouwen. Het buitenspelen heeft daarbij een belangrijke rol en zorgt ervoor dat kinderen later lichamelijk gezonder, motorisch beter ontwikkeld en sociaal vaardiger zijn.

Buitenspelen stelt kinderen in de gelegenheid om te spelen in een natuurlijke omgeving. Dat is belangrijk, want in een natuurlijke omgeving is het spel van kinderen exploratief en constructief. Daarbij geldt ook: hoe groener, hoe beter. In natuurspeelplekken met veel natuurlijke elementen, kunnen kinderen meer invulling geven aan hun eigen spel, waardoor het fantasierijker en veelzijdiger wordt.

Als kinderen buitenspelen, bewegen ze meer en dat is belangrijk voor de gezondheid. 80% van de jonge kinderen in Nederland beweegt te weinig. Dat heeft negatieve impact op de vroege ontwikkeling, terwijl deze eerste levensjaren juist van essentieel belang zijn voor de rest van hun leven.

Waar kunnen kinderen en jongeren goed buitenspelen en chillen?
Wij constateren dat er te weinig ruimte is voor kinderen en jongeren om te spelen in hun directe leefomgeving. Ja, er zijn wel speelplaatsen met veel steen en een inspiratieloze wipkip, maar het onderhoud is vaak slecht en het zijn er gewoon te weinig om echt verschil te maken. In Nederland is er ongeveer vier vierkante meter speelruimte per kind. Ter vergelijking: een geparkeerde auto neemt gemiddeld zo'n tien vierkante meter in beslag!

Kinderen zijn zelf ook ontevreden over de speelplekken in hun omgeving. In een onderzoek waar kinderen gevraagd werden een score te geven aan een aantal speelplekken, eindigt het schoolplein in de top drie van favoriete speelplekken. Tegelijkertijd geeft ruim 60% van de kinderen aan dat het schoolplein saai is.

Elke gemeente een Speel- en Chillbeleid
Gemeenten kunnen een rol spelen in de oplossing door ervoor te zorgen dat ieder kind in zijn of haar buurt een kwalitatief goede en passende speelplek heeft. Aantrekkelijke en groene speel- en ontmoetingsplekken, die aansluiten bij de ontwikkeling en belevingswereld van kinderen. Ontwikkel hiervoor een Speel- en Chillbeleid, waarin je als gemeente samen met de lokale jeugd en de partners in de buurt een visie ontwikkelt voor speelruimte in de gemeente en doelen stelt om die ook te realiseren.

Samen met Stichting Voor Werkende Ouders roepen wij gemeenten op om spelen op de agenda te zetten.

  1. Elke gemeente zorgt voor een Speel- en Chillbeleid, dat zij samen ontwikkelen met de lokale jeugd. Laat kinderen en jongeren actief meedenken over de inrichting van aantrekkelijke, passende speelplekken, zodat het beleid ook echt aansluit bij hun behoeften. Ook geef je kinderen en jongeren zo de kans om betrokken te worden bij hun leefomgeving.
  2. Speelplekken zijn zoveel mogelijk groen en stimuleren de natuurbeleving van kinderen. Het Speel- en Chillbeleid is ook groen in het kader van duurzaamheid en aangepast op klimaatverandering.
  3. Ieder kind moet vrije toegang hebben tot een goede speelplek in de buurt. Financiële middelen moeten geen drempel vormen. Geef ruimte aan lokale initiatieven en creatieve oplossingen.
  4. Houd rekening met verschillende doelgroepen. Een speeltuin die geschikt is voor de jongste kinderen, is vaak niet prikkelend voor oudere kinderen. Zorg dat het aanbod is afgestemd op de leeftijd en ook toegankelijk is voor kinderen en jongeren met een beperking.
  5. Gebruik het Speel- en Chillbeleid als aanleiding om lokale coalities rondom het kind in de buurt te versterken. Het wiel opnieuw uitvinden hoeft niet altijd: verbind de reeds bestaande goede initiatieven – bijvoorbeeld in het kader van het sport- of preventieakkoord – en ga aan de slag!
  6. Organiseer lokaal activiteiten. Hierin kunnen bijvoorbeeld gymdocenten, buurtsportcoaches en -speelcoaches, pedagogisch professionals in de kinderopvang en middelbare scholieren met een schoolopdracht een rol spelen. Denk aan activiteiten gericht op kinderparticipatie, bijvoorbeeld door kinderen van een BSO te laten bedenken hoe een speelplaats in hun buurt eruit moet zien of door ze een rol te geven in het onderhouden ervan.

Oproep aan BSO’s
Wat vinden kinderen goede speelplekken? En wat juist niet? Maak met de kinderen van jouw BSO foto’s van goede én minder goede voorbeelden bij jouw BSO in de buurt! Deel ze met #ikwilbuitenspelen en #ikwilchillen.