Gewijzigde links naar inspectierapporten in het LRK-Publieksportaal

Gewijzigde links naar inspectierapporten in het LRK-Publieksportaal

Op 3 januari 2022 is een nieuwe versie van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) ingevoerd. Als onderdeel van deze nieuwe versie zijn de URL’s naar de kinderopvangvoorzieningen en de inspectierapporten op het LRK-Publieksportaal, aangepast. Deze links worden aangepast in verband met strengere regels op het gebied van beveiliging.

Wat betekent dit voor houders?
Heb jij op je eigen websites links geplaatst naar de kinderopvangvoorzieningen en de inspectierapporten op het LRK-Publieksportaal? Dan werken deze links vanaf juli 2022 niet meer.

Gefaseerde aanpassing
Bezoekers van jouw website worden in februari via de oude link automatisch doorverwezen naar de nieuwe link. Vanaf 1 maart 2022 wordt een waarschuwingsscherm getoond wanneer de oude link wordt gebruikt. In dit waarschuwingsscherm staat dan ook de nieuwe link vermeld. Vanaf begin juli 2022 volgt er een foutmelding wanneer de oude link wordt gebruikt.

Aanpassen voor juli 2022
Het advies is om de links zo snel mogelijk, maar uiterlijk vóór juli 2022 aan te passen en daarna te controleren.

Bij vragen kun je contact opnemen met DUO.