Aflevering 27 met Lex Staal

Aflevering 27 met Lex Staal

In deze 27e aflevering van de BK podcast is Lex Staal, directeur van Sociaal Werk Nederland te gast. Sociaal Werk Nederland draagt in alle buurten van Nederland bij aan de veerkracht van bewoners. 

Sociaal Werk Nederland en BK werken nauw samen en doen dat vanuit dezelfde visie: de ontwikkeling en opvoeding van het jonge kind vindt plaats in het netwerk rondom het jonge kind, dus in diens gezin en in diens buurt. De kracht van organisaties die in de buurt actief zijn - zoals kinderopvang, onderwijs, welzijnswerk, wijk- en buurtteams - ligt in de menselijke schaal van het werk. In buurten waar goede professionals vanuit de breedte van het sociaal werk een netwerk vormen om kinderen en gezinnen heen, ontstaat ruimte voor vindingrijke oplossingen voor problemen in gezinnen en in de ontwikkeling van het kind. 

Landen als Denemarken en Zweden zijn belangrijke voorbeelden van succesvolle netwerken in de buurt. In die landen ondervinden professionals in de praktijk geen hinder van bureaucratie of langs elkaar heen werkende overheidsorganisaties. Volgens Staal staat de sector in Nederland nu op een punt om het verschil te kunnen gaan maken. Daarvoor is het nodig dat alle partners in de buurt vanuit een gezamenlijk belang met elkaar optrekken. Staal verwacht dat de komende jaren slimme samenwerking in gemeenten gaat toenemen tussen sociaal werk, kinderopvang en onderwijs. Hij gaat hierover in gesprek met BK voorzitter Felix Rottenberg.