Verbod loden waterleidingen voor kinderopvang locaties

Verbod loden waterleidingen voor kinderopvang locaties

Ter versterking van de ingezette aanpak om lood in drinkwater te bestrijden, heeft het kabinet besloten een verbod op loden leidingen in te gaan voeren specifiek voor kinderopvang locaties en huurwoningen. Dit volgt op eerder advies van de Gezondheidsraad waarin geconstateerd is dat de schadelijkheid van lood in water voor baby’s en kinderen maar ook voor volwassenen, groter is dan gedacht. De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft hier eerder informatie over verstrekt in Nieuwsbrieven d.d. 16-1-2020 en 22-2-2020.

Het kabinet heeft in de aanpak extra aandacht voor kinderopvang locaties; locaties buiten de eigen woning waar kinderen gedurende langere tijd verblijven. De reden hiervoor is dat de risico’s van lood het grootst zijn voor kinderen tot en met 7 jaar. Het kabinet richt zich daarom op loden leidingen in basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.

De komende periode wordt het verbod voor kinderopvang locaties en huurwoningen verder uitgewerkt. Het verbod zal worden opgenomen in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving. De precieze ingangsdatum moet nog worden vastgesteld. De eigenaren van de gebouwen waar kinderopvang locaties in gevestigd zijn, zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor het vervangen van loden leidingen.

Meer informatie hierover is te vinden in de kamerbrief voortgangsrapportage lood in drinkwater.