Nieuwe beslisboom - versie 24 december 2021

Nieuwe beslisboom - versie 24 december 2021

De actuele versie van de beslisboom is van 24 december. De beslisboom is van toepassing op de kinderdagopvang, gastouderopvang en noodopvang op de bso en in het basisonderwijs.
Er is er een aanpassing van de richtlijnen van het RIVM geweest, waardoor het voor quarantaine niet meer uitmaakt of een kind wel of niet immuun is. Het beleid voor kinderen is daardoor iets strikter geworden.

Vanaf 24 december geldt:

  • Dat bij het quarantainebeleid er géén onderscheid meer wordt gemaakt in immuniteit. Alle huisgenoten (categorie 1) of nauwe contacten (categorie 2) van iemand die positief test op corona gaan in quarantaine.

(Nauwe) contacten binnen de kinderopvang (of op school) vallen hier niet onder. Een kind of medewerker hoeft dan niet in quarantaine, tenzij de GGD anders aangeeft. Dit geldt wel voor nauwe contacten in de privésfeer, dus ook als een kind buiten de opvang (nauw) contact heeft met een positief getest kind.

12+ boom
Dezelfde aanpassing geldt ook voor volwassenen. Deze beslisboom staat op de website van AJN Jeugdartsen Nederland. Download de 12+ boom via https://ajnjeugdartsen.nl/de-jeugdarts/corona/.

Download de beslisboom
Meer over de beslisboom

Coronavirus