Vernieuwd Model interne klachtenregeling & Infographic Klachten & Geschillen

Vernieuwd Model interne klachtenregeling & Infographic Klachten & Geschillen

Er is een vernieuwde, opgefriste versie gemaakt van het model intern klachtenreglement. De huidige versie bestond inmiddels al ruim drie jaar en was toe aan een update. In het nieuwe ‘Model interne klachtenregeling kinderopvang’ is vooral het taalgebruik flink aangepast. We hopen dat het hierdoor voor zowel ouders en oudercommissies als voor kinderopvangorganisaties zelf, duidelijker is wat ze kunnen en/of moeten doen wanneer ouders ergens ontevreden over zijn. Ook sluit het model nog meer aan bij de eisen uit de Wet kinderopvang.

Kinderopvangorganisaties kunnen dit model gebruiken om de klachtenregeling binnen hun eigen organisatie te maken. Werd er al gebruik gemaakt van het model? Dan kan deze met het vernieuwde model geüpdatet worden. Het hebben van een klachtenregeling is verplicht en de oudercommissie heeft adviesrecht op de regeling. Een vernieuwd model interne klachtenregeling gastouderopvang volgt nog.

De sectorpartijen, BK, BMK en BOinK, hebben samen met Sociaal Werk Nederland, het Klachtenloket Kinderopvang en GGD GHOR het model vernieuwd. Hier is het model interne klachtregeling te downloaden.

Handreiking bij Model interne klachtenregeling
Het model beschrijft de formele route voor het schriftelijk indienen van een klacht. Het is belangrijk dat organisaties zelf een eigen werkwijze schrijven over hoe ze in hun organisatie het proces rondom indienen en afhandelen van klachten willen gaan inrichten. En dat zij dus niet alleen dit model invullen met hun eigen gegevens. Denk bijvoorbeeld aan de vraag bij wie en hoe klachten kunnen worden ingediend en hoe ze worden afgehandeld. En wie binnen de organisatie is wanneer en waarvoor verantwoordelijk? Dit zijn keuzes in beleid die per organisatie zullen verschillen en bijvoorbeeld ook afhankelijk zijn van de grootte en organisatievorm.

We zullen daarom naast dit model ook een handreiking schrijven met meer uitleg en tips die organisaties kan helpen bij het maken van hun gehele interne klachtenregeling. Deze handreiking volgt in de eerste maanden van 2022.

Advies- en Klachtrecht Ouders