Staatssecretaris biedt ruimte voor kinderopvang

Staatssecretaris biedt ruimte voor kinderopvang

De afgelopen maanden zet BK zich hard in om voor de kinderopvang meer lucht en regelruimte te krijgen gezien het enorme personeelstekort. Dit hebben wij niet geheel ongemerkt voorbij laten gaan met meerdere media-optredens, een thematische Ledenbijeenkomst, een podcast-serie gewijd aan het arbeidsmarkttekort, werkdruk-door-regeldruk gesprekken met het ministerie van SZW en GGD-GHOR en gesprekken in Den Haag op de achtergrond en een actieve ondersteuning van de brandbrief van 125 kinderopvangorganisaties. De voortdurende agendering van BK begint nu haar eerste vruchten af te werpen. Vandaag stuurt staatssecretaris Dennis Wiersma (SZW) een brief aan de Tweede Kamer waarin hij voorstelt kinderopvangorganisaties meer ruimte te bieden in de interpretatie van enkele kwaliteitseisen.

Kwaliteit borgen, flexibeler roosteren
Het belangrijkste is dat we als kinderopvangorganisaties de kwaliteit en veiligheid van de kinderen willen borgen. Veilige en kwalitatief goede kinderopvang is onze kerntaak en ouders verwachten – terecht – van kinderopvangorganisaties dat dit voorop staat. Als BK zijn wij dan ook voorstander van goede kwaliteitseisen die deze kwaliteit en veiligheid borgen.

Tegelijkertijd is het in de praktijk zo dat de invulling van de gestelde kwaliteitseisen (bijvoorbeeld de berekening van de BKR in de BSO op groepsniveau in plaats van op locatieniveau) het momenteel heel moeilijk maakt om roosters rond te krijgen. Wanneer je de invulling van dergelijke kwaliteitseisen anders vormgeeft, heb je in sommige gevallen de mogelijkheid om de roostering eenvoudiger te maken. Als je bijvoorbeeld op locatieniveau je personeel kan indelen, in plaats van op groepsniveau, beschik je al over meer flexibiliteit en mogelijkheden en kan dit dus op korte termijn enige lucht geven.

Wij hebben het ministerie van SZW en GGD-GHOR, aan de hand van de brandbrief die door 125 kinderopvangorganisaties is getekend en die wij daar actief onder de aandacht hebben gebracht, gewezen op de mogelijkheid van een aantal concrete aanpassingen in de interpretatie van de kwaliteitseisen.

Open houding en samen werken met de organisaties
Zowel het ministerie van SZW als GGD-GHOR hebben zich open naar ons opgesteld, omdat ook zij zien dat de arbeidsmarktproblematiek in de kinderopvang een acuut probleem is. Bovendien zien ze ook dat de ervaren werkdruk van het personeel in een aantal gevallen het directe gevolg is van regeldruk vanuit de overheid. De open houding van zowel wetgever als toezichthouder, de vele aandacht voor het probleem, en onze niet aflatende inzet op dit dossier, hebben gemaakt dat in relatief korte tijd relatief veel mogelijk is gebleken.  

De Kamerbrief die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd, biedt niet de ideale oplossing voor het personeelstekort. De wet biedt die mogelijkheden helaas niet. Vanzelfsprekend blijven we daarover in gesprek met SZW en zullen we in de komende dagen zoveel mogelijk handen en voeten geven aan de coulanceregeling die in de brief wordt aangekondigd, zodat deze zoveel mogelijk praktisch toepasbaar is.

De Kamerbrief zal meegenomen worden in de begrotingsbehandeling SZW die deze week in de Tweede Kamer wordt gehouden. Dan zullen ook de verschillende politieke partijen zich erover buigen.

De hele Kamerbrief lees je hier.