Signalen uit de branche

Signalen uit de branche

De BK krijgt signalen van haar leden dat zij zich zorgen maken over mogelijk op handen zijnde lokale en regionale (deel-)sluitingen van het onderwijs.
Deze zorgen hebben wij gedeeld met het Ministerie SZW, de andere branchepartijen en het Ministerie OCW.

De kinderopvangsector voelt zich in ruime mate verantwoordelijk en spant zich tot het uiterste in om ouders en kinderen te bedienen, binnen de mogelijkheden die er zijn. Ook de kinderopvang kampt met personeelstekort, sluitingen en oplopende besmettingen.

Hoewel de kinderopvang altijd flexibel wil meedenken en naar oplossingen zoekt, horen en zien wij dat dit nu voor de branche vaak niet meer waar te maken is. Het is niet vanzelfsprekend en in de huidige situatie ook niet haalbaar dat de kinderopvang basisschoolkinderen opvangt tijdens schooltijd.

De BK geeft de branche ruggensteun door ervoor te pleiten bij de ministeries van SZW en OCW -mocht dit verzoek aan de kinderopvang worden gedaan- dat de kinderopvang niet per definitie basisschoolkinderen tijdens schooltijd opvangt.

Coronavirus