Nieuwe subsidieronde Tel mee met Taal

Nieuwe subsidieronde Tel mee met Taal

Op 1 januari 2022 start de aanvraagperiode van de subsidieregeling Tel mee met Taal. Scholen en andere organisaties kunnen subsidie aanvragen voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid.

Je kunt bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor activiteiten die betrekking hebben op het bevorderen van een educatief thuismilieu, educatief partnerschap tussen ouders en school en het verbeteren van de (digitale) geletterdheid van ouders. 

Meer informatie over de subsidieregeling en hoe je die kunt aanvragen vind je hier.

Voor- en Vroegschoolse Educatie