Onderzoek klachtenreglement

Onderzoek klachtenreglement

De gezamenlijke branchepartijen (BK, BMK en BOinK) zijn een onderzoek gestart naar de ervaringen met het klachtenreglement bij ouders en kinderopvangorganisaties.  

Kinderopvangorganisaties zijn volgens de Wet kinderopvang verplicht om een klachtenregeling te hebben. Daarvoor is een aantal jaar terug een ‘model intern klachtenreglement’ opgesteld. In dit model zijn de wettelijke eisen en voorwaarden waaraan zo’n klachtenregeling minimaal zou moeten voldoen beschreven. Houders kunnen dit model invullen en aanpassen naar hun eigen organisatie. In de praktijk merken we dat dit model klachtenreglement en de inhoud ervan niet altijd goed vindbaar of duidelijk is voor de alle betrokkenen. In het gezamenlijke onderzoek willen we de ervaringen van ouders en kinderopvangorganisaties in kaart brengen. 

We willen je daarom vragen de onderstaande vragenlijst in te vullen. Dit kost je ongeveer 10 minuten. De verkregen informatie nemen we mee in een verbeterde nieuwe versie van een model klachtenregeling. Je kunt de vragenlijst tot uiterlijk 21 november a.s. invullen. 

Vragenlijst klachtenreglement voor organisaties en medewerkers  

Advies- en Klachtrecht Ouders